ภาพกิจกรรม

"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565"

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ร่วมกันจัดกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565" ณ วัดชำหนึ่ง ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th