ภาพกิจกรรม

" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " จิตอาสา กำจัดวัชพืชขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 5

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ปลูกต้นกล้าแห่งความดี " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " จิตอาสา กำจัดวัชพืชขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ 5 โดยมีนายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ,สมาชิกฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, พนักงาน อบต.ท่าสัก และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณคลองดินระบายน้ำ หมู่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th