การรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนสิงหาคม 2562


กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 และวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
#ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

07/08/2019

519

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th