กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ได้จัดการประชุม เรื่อง แจ้งการหมดวาระและการคัดเลือกกรรมการกองทุนฯ (สปสช.)


วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ได้จัดการประชุม เรื่อง แจ้งการหมดวาระและการคัดเลือกกรรมการกองทุนฯ (สปสช.) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

12/09/2018

957

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th