ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

20/04/2018

840

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th