รู้ไว้ ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า


รู้ไว้ ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยรักและห่วงใย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

21/03/2018

918

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
93/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทร/โทรสาร 055-479904
เว็บไซต์ :
www.thasaklocal.go.th